Asociace školních sportovních klubů
Okresní rada Zlín
OR AŠSK ČR Zlín
T.G. Masaryka 3669
761 57 Zlín

Okresní rada Aociace školních sportovních klubů České republiky Zlín

  Identifikační číslo: 720 72 024

 

ZLN/760/00

Zlín

 

Předseda

Lenka Zálešáková

Obchodní akademie Tomáše Bati a VOŠE Zlín

nám. T.G. Masaryka 3669

761 57  Zlín

 

tel.  607 162 133

lenickazales@seznam.cz

Fakturační údaje:

Název:
Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Zlín, pobočný spolek
 
Sídlo:
nám. T. G. Masaryka 3669, 760 01 Zlín
 
Identifikační číslo:
720 72 024

 

 PARTNEŘI OKRESNÍ RADY ZLÍN