Asociace školních sportovních klubů
Okresní rada Zlín
OR AŠSK ČR Zlín
T.G. Masaryka 3669
761 57 Zlín