Asociace školních sportovních klubů
Okresní rada Zlín
OR AŠSK ČR Zlín
T.G. Masaryka 3669
761 57 Zlín

TERMÍNOVÉ LISTINY SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ

1)Kalendář okresních soutěží základních škol ve školním roce 2019/2020

 

2)Kalendář okresních soutěží středních škol ve školním roce 2019/2020

 

3)Kalendář krajských soutěží ve školním roce 2019/2020

 

VNITŘNÍ PŘEDPISY

 1) Členské a klubové příspěvky

 

OSTATNÍ DOKUMENTY

1) Dohoda organizátor

2) Přihláška a soupiska

3) Výsledková listina soutěže

4) Tiskopisy soutěže B

     - výsledková listina

     - prezence_odměny

     - OON B soutěže-1

     - vyúčtování cestovních nákladů

Fakturační adresa pro B soutěže:

Tauferova střední odboná škola veterinární Kroměříž,

Koperníkova 1429, 767 01 KROMĚŘÍŽ

IČ: 63459086

 PARTNEŘI OKRESNÍ RADY ZLÍN